Het gaat niet goed met Joe Jackson, de vader van de overleden zanger Michael Jackson. De toestand is zelfs zo zorgwekkend dat de familie aan zijn ziektebed waakt. De familie van de 88-jarige Joe Jackson zou beseffen dat het einde nabij is. Joe Jackson heeft een ongeneeslijke vorm van kanker.